CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Không áp dụng chính sách bảo hành.
Trên mỗi sản phẩm có in hạn sử dụng của nhà sản xuất.